Sijoituksiin sidottua pääomaa varten tarjoamme jälkimarkkinat, joilla luottoja voidaan myydä muille sijoittajille nostopalkkiota vastaan jotta pääoma vapautuu. Myynneistä vapautuneen pääoman voi puolestaan nostaa.