Kun on kyse kulutusluotoista, SaveLend ostaa erääntyneet luotot takaisin 90 päivän kuluttua, jos lainanottaja ei ole täyttänyt maksuvelvoitteitaan. Tässä tapauksessa SaveLend maksaa sijoittajalle 90,3 % erääntyneen luotonnimellisarvosta. Näin 90,3 % sijoitetusta pääomasta voidaan sijoittaa alustalla uusiin luottoihin.

Takaisinostettuihin luottoihin voidaan päättää sijoittaa uudelleen luotonvälittäjä Billectan perinnän kautta sen jälkeen, kun kaikki tietyn ajanjakson erääntyneet luotot on yhdistetty yhdeksi salkuksi ja niiden arvo on määritetty mallilla, jossa otetaan huomioon tulevat kassavirrat. Monta lainaa niputetaan yhteen salkkuun, koska silloin on todennäköisempää saavuttaa salkulle odotettu tuotto kuin sijoittamalla yksittäisiin erääntyneisiin kuluttajaluottoihin, joista osan perintä kestää hyvin kauan ja toisia ei makseta koskaan takaisin. Kyseessä on siis keino hajauttaa jo erääntyneiden saatavien riskiä entisestään.

SaveLendin arvion mukaan tämä on läpinäkyvin ja selkein tapa antaa luottotappioista oikea kuva. Luottoihin sijoittamiseen liittyy aina luottotappioiden riski. Aikaisemmin tämä tuli esiin vasta perintäprosessin päätyttyä, mikä johti väärinkäsityksiin siitä, että luottotappioita ei olisi olemassa. Uuden tavan myötä pääoma vapautuu uudelleensijoitettavaksi ja tuoton hankkimiseksi edelleen sen sijaan, että se olisi pitkän aikaa sidottuna perintäprosessiin. Tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa, että luottotappiot voi vähentää verotuksessa. Huomaa, että SaveLend ei saa tuloja näiden luottojen takaisinostamisesta.

Lue lisää Turvallisuus ja riskit.