Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että SaveLend menee konkurssiin, sinua suojaavat sijoittajana useat turvatoimet, kuten seuraavat:

SaveLend on Ruotsin finanssivalvonnan hyväksymä, joten kyseinen viranomainen valvoo, että SaveLend noudattaa sovellettavia säädöksiä ja määräyksiä. Tämä tehdään muun muassa jatkuvan raportoinnin avulla.

SaveLendillä on riippumaton sisäinen tarkastaja, joka varmistaa, että yhtiöllä on käytännöt ja prosessit sovellettavien säädösten noudattamisen varmistamiseksi.

SaveLend ylläpitää riskienhallinnan kehystä, jossa yhtiön riskejä käsitellään ja valvotaan jatkuvasti. Riskeihin kiinnitetään siis huomiota jo hyvissä ajoin etukäteen, jos ilmenee mahdollisesti konkurssiin johtavia olosuhteita, ja niiden vastaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi.

SaveLendillä on riippumaton riskiosasto, joka tarkastelee ja seuraa yhtiön riskienhallinnan kehyksen toteutumista.

SaveLendillä on auktorisoitu tilintarkastaja, joka tarkastaa tilinpäätökset ja jatkotoimet voidakseen tarvittaessa ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin.

Saamisoikeus sijoitettuun luottoon on sinulla sijoittajana, ei SaveLendillä. Voit siis saada sijoituksesi takaisin suoraan luotonantajalta.

Lue lisää erilaisista vakuuksista ja riskeistä liittyen sijoituksiin yleisesti ja SaveLendiin verkkosivujemme osiosta ”Turvallisuus ja riskit”.